Els treballs beneficien clients de Fogars de Montclús, Sant Celoni i al polígon industrial Business Park de Santa Maria de Palautordera

Endesa ha finalitzat recentment les obres d’instal·lació de dues noves línies de mitja tensió a 25 kV alimentades des de la subestació de Sant Celoni. Amb la posada en servei d’aquestes dues línies es millora el subministrament elèctric a clients dels municipis baixmontsenyencs de Fogars de Montclús i Sant Celoni, i al polígon industrial Business Park, ubicat a Santa Maria de Palautordera, atenent a la totalitat de la potència demandada per l’equipament.

En concret, s’han estès dos cables a 25 kV; un d’una longitud total de 3.700 metres subterranis i 60 d’aeris, i  l’altre de tres quilòmetres i mig de cablejat soterrat i 60 metres aeris. Aquest traçat amb un percentatge tan elevat de línia subterrània minimitza l’impacte visual i facilita també el recorregut de les línies per la zona del Parc Natural del Montseny.

Aquests treballs, que formen part del pla d’ampliació de la xarxa elèctrica a la comarca del Vallès Oriental, permeten el repartiment de la càrrega de vàries línies de la subestació de Sant Celoni a la vegada que milloren el subministrament a clients que depenen d’aquesta infraestructura.

Comparteix...

Els comentaris estan desactivats