La Diputació de Girona, ofereix als ajuntaments de la demarcació de Girona el programa  de suport econòmic, que cobreix les actuacions que desenvolupin per a l’eradicació i el control de plagues urbanes. A Breda, hi ha una massificació de coloms, sobretot ubicats al centre de la vila, els quals comporten greus problemes ambientals i econòmics: higiènicosanitaris, de degradació dels edificis, pricipalment els que conformen el conjunt patrimonial i històric i també de seguretat pels vilatans.

Per això, des de la regidoria de Medi Ambient s’ha portat a terme un programa de control per tal que els permeti minimitzar el problema de manera eficaç i segura, tant per les persones com pel medi ambient, mitjançant els serveis d’una  empresa àmpliament qualificada en aquest sector. S’estableix com a servei mínim dels ens locals la gestió dels riscos per a la salut derivats dels animals domèstics i peridomèstics, i de les plagues.

S’entén com a plaga urbana un conjunt d’éssers vius que, per la seva abundància i les seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties o altres inconvenients a les persones. La més important repercussió de la presència de plagues és la transmissió de microorganismes patògens causants de malalties que, en alguns casos, poden distribuir-se entre poblacions humanes.

Per altra banda, properament es posarà en marxa una campanya d’informació per la prevenció del mosquit tigre mitjançant una tríptic informatiu, un vídeo a la pagina web i una falca de ràdio a l’emissora local. Aquest mosquit és una espècie invasora que ja s’ha establert als municipis del Baix Montseny.

Comparteix...

Els comentaris estan desactivats