Més de 450 persones del Baix Montseny han sol·licitat la prestació per al pagament del lloguer que atorga l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; la majoria ho han tramitat a l’Oficina d’Habitatge de Sant Celoni i al Punt d’Informació d’Habitatge (PIH) d’Arbúcies, Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera.

Enguany la prestació per al pagament del lloguer ha tingut dues convocatòries, una per a col·lectius que eren beneficiaris de l’ajut l’any 2012 i que a 31 de desembre del 2012 tenien més de 65 anys o bé no feia quatre anys que percebien l’ajut, i una segona convocatòria que va finalitzar el 30 de juny oberta a totes les unitats de convivència amb ingressos inferiors a 1,5 IRSC que dediquen més del 30% dels seus ingressos a pagar el lloguer. L’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny (OHBM) va fer la màxima difusió per informar a la ciutadania d’aquesta convocatòria a més de cinc sessions informatives, a Arbúcies, Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera i dues a Sant Celoni.

Pel que fa al col·lectiu de 75 sol·licitants beneficiaris l’any 2012 i que han demanat la renovació, 72 d’ells l’han aconseguida per un import global de més de 165.000 euros, el que significa una mitjana de 2.300 euros per petició. La mitjana del lloguer mensual que paguen els inquilins celonins que han sol·licitat l’ajut queda establerta en 382,20 euros. Aquesta baixada del preu mensual del lloguer ve a corroborar les dades obtingudes dels contractes i fiances dipositades a l’Incasòl que confirmen una davallada dels lloguers del 2007 ençà.

Comparteix...

Deixa un comentari

10 + un =