El Grup Parlamentari d’ICV-EUiA, format per Dolors Camats, Salvador Milà, Hortènsia Graui Marta Ribas, ha presentat a la Mesa del Parlament de Catalunya una proposta de resolució per aturar les obres d’asfaltat del camí forestal entre Sant Marçal i Les Illes, al Parc Natural del Montseny, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

En aquest sentit, s’insta al govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries, amb caràcter d’urgència, per tal de suspendre l’execució del Projecte aprovat per l’Ajuntament de Montseny, amb el vistiplau de la Diputació de Barcelona, consistent en les obres per asfaltar 3.700 metres de la pista forestal existent des de la font de les Nàiades fins a la font Bona, entre Sant Marçal i Les Illes, en ple Parc Natural del Montseny i capçalera de la Tordera.

També es demana de revisar de forma immediata el Projecte referit, amb criteris ambientals, de protecció del medi, de la biodiversitat i dels paisatgístics, i adoptar les mesures necessàries per tal d’impugnar-lo, anul·lar-lo i deixar-lo sense efecte definitivament.

Comparteix...

Deixa un comentari

18 − 9 =