El ple de l’Ajuntament de Sant Celoni ha aprovat, amb l’abstenció de CiU, una m,oció de la CUP per exigir la fi de la massacre exercida per Israel sobre la franja de Gaza.  Amb aquesta moció el consistori s’adhereix a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional per mitjà de: la finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i el desmantellament del Mur;  el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a una plena igualtat; el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions Unides. Aquesta mesura no s’aplicarà amb aquelles institucions, empreses o organitzacions israelianes que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en la forma que s’han detallat en el paràgraf anterior.

Així mateix, l’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria es compromet també a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions o organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici econòmic o polític de la violació dels drets humans als territoris palestins. També es compromet a donar suport a les diferents campanyes de BDS llençades tant des de Catalunya com des de la resta del món.

L’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria insta la Generalitat de Catalunya i la resta d’institucions catalanes a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel i es compromet a promoure una jornada de solidaritat en el seu municipi per tal de donar a conèixer la situació de Palestina i la campanya de BDS a la qual s’adhereix.

Comparteix...

Deixa un comentari

15 − quatre =