Els veïns i veïnes de Breda han decidit que la millor opció per invertir la partida de 10.000 euros destinada als pressupostos participatius és la rehabilitació de la Font de la Pintoresca. Aquesta opció ha obtingut 79 vots dels 346 emesos. El procés de pressupostos participatius endegada per l’Ajuntament de Breda va acabar aquest dissabte passat amb la votació de les propostes finalistes. Es dona el cas que la segona opció més votada, l’arranjament d’un tram de la Carretera d’Arbúcies també es podrà materialitzar ja que el cost ecomòmic de la suma de les dues propostes no supera el total destinat a la partida.

El procés de votació es va portar a terme  al Centre Cultural Els Forns i els votants podien escollir entre set propostes finalistes -també podien votar en blanc- i cada votant podia escollir entre una i tres opcions, fet pel qual es van emetre 346 vots entre 139 votants.

Els resultats

1. Rehabilitació del pont de la Font de la Pintoresca: 79 vots
2. Arranjament d’un tram de la Carretera d’Arbúcies: 67 vots
3. Enderroc del monument a los caídos: 52 vots
4. Aparcament d’autocaravanes: 49 vots
5. Foment de les vocacions científiques i tècniques: 49 vots
6. Enllumenat dels jardins Teresa Solà: 31 vota
7. Diagnosi i edició d’un llibre divulgatiu de la fauna vertebrada del municipi de Breda: 18 vots
8. Vots en Blanc: 1

Les propostes guanyadores

L’obra que es portarà a terme per rehabilitar la Font de la pintoresca es tracta de millorar l’estat del pont que travessa la riera de Breda just a lalçada de la font, un lloc emblemàtic de Breda. Aquest pont és utilitzat amb freqüència per senderistes i habitants del municipi. El cost d’aquesta acció és de 1.281,39 euros amb l’IVA inclòs.

En el segon cas es tracta de reparar el tram de la vorera de la carretera d’Arbúcies comprès entre la cantonada del carrer Gaserans i la cantonada del carrer Sant Sebastià. Aquest tram és molt utilitzant per la seva situació cèntrica, i actualment presenta un mal estat, fet pel qual requereix una actuació urgent. El seu cost és de 8.712 euros, IVA inclòs. En total, totes dues accions sumen 9.993,39€, fet pel qual entre les dues exhaureixen la totalitat dels 10.000 euros pressupostats per a aquest pro

Comparteix...

Deixa un comentari

catorze + 14 =