Obrir edificis municipals, ajudar en les tasques de preparació de diversos actes o fer neteges puntuals són alguns exemples de les diverses tasques que podrien assumir els integrants de la Brigada Jove de Breda. L’Ajuntament aposta per crear-la ja aquest mateix estiu, depenent de la concessió d’algunes subvencions que han de destinar-se íntegrament a aquest projecte. Els destinataris potencials seran tots els i les joves de Breda d’entre 16 i 20 anys d’edat, en total 173 persones que tindran la possibilitat de formar-se i, sobretot, agafar experiència en un entorn laboral. Un requisit que sovint es demana a la gent jove, però que costa d’adquirir donada la manca d’oportunitats en temps de crisi.

Aposta total pels joves
Arrel de la redacció del Pla local de joventut de Breda per al període 2012-2015, en el que es va fer una anàlisi acurada de la realitat dels joves de la vila per a la posterior proposta d’objectius i projectes d’actuació, es va fer palesa la necessitat de donar algunes respostes concretes a l’actual situació per poder entrar al mercat de treball. De fet, facilitar la informació necessària i l’accés als recursos per a la inserció laboral dels joves és un dels reptes per a les polítiques de joventut a Breda per als propers tres anys de vigència, i en aquest sentit la Brigada Jove és una de les propostes d’acció plantejades que, amb la implicació i treball en xarxa amb la resta de dispositius d’inserció laboral del municipi, han d’ajudar a avançar cap a aquest escenari.

Inserir els joves de Breda al mercat laboral
El projecte de la Brigada Jove pretén donar solucions a aquells joves que tenen més dificultats a l’hora d’accedir al mercat laboral. Amb la finalitat d’acompanyar els joves de 16 a 20 anys en la seva primera experiència laboral, es planteja un projecte que integra una fase de selecció, un mòdul formatiu per tal d’afavorir l’adquisició de competències que ajudin al jove a enfrontar-se amb garanties al mercat laboral, un mòdul de pràctiques remunerades i un mòdul transversal d’orientació laboral que s’anirà treballant al llarg de tot el projecte per acabar definint un pla de desenvolupament competencial.

Comparteix...

Els comentaris estan desactivats