El 90% dels 100.000 euros que ha costat la compra s’haurà de destinar a la rehabilitació de la parròquia Sant Joan de Campins. El 10% serà pel Bisbat de Terrassa.

El ple de l’Ajuntamernt de Campins ha aprovat la compra del solar conegut com “Hort del rector”, propietat de la Parròquia de Campins (Bisbat de Terrassa), situat al Passeig de les Tres Germanes, que té una superfície de 930,70 m2, per un import de 100.000 euros, impostos inclosos. Amb la compra d’aquest solar, l’Ajuntament de Campinsa col·labora en la realització de les obres de rehabilitació i reparació de l’edifici i instal·lacions de l’església parroquial de Sant Joan de Campins.

En el document de compra-venda s’especifica que el 90 per cent de l’operació es destinarà al cost dels treballs de rehabilitació, reparació, conservació i millora de l’edifici i instal·lacions de l’església parroquial Sant Joan de Campins i el 10 per cent serà pel Bisbat. També s’indica que la parròquia assumirà la quota que es liquidi per impostos i l’ajuntament pagarà les despeses notarials i de registre per la segregació i per la compra-venda.

Actualment, aquest terreny situal al centre del poble s’utilitza com a hort privat i des de feia temps l’ajuntament i el rector de Campins ja feia temps que mantenien converses per poder adquirir-lo i poder-lo destinar a una zona verda (parc) i aparcamernt i ujna franja a zona verda privada. En aquest sentit, les actuals normes subsidiàries del municipi i en el POUM en fase de tramitació està previst de qualificar-lo d’equipament públic menys la franja de terreny des del carrer Camí de Sant Guillem i que passa per darrera les cases que seria zona verda privada.

La proposta va tenir tres vots a favor de CiU (equip de govern) i tres vots en contra (2 PSC i 1 independent). Es va aprovar gràcies al vot de qualitat de l’alcalde Andreu Tohà. El regidor d’ICV no era al ple.

Comparteix...

Els comentaris estan desactivats