L’Ajuntament de Vallgorguina i la concessionària del servei d’aigua SOREA han signat un nou conveni relacionat amb la pobresa energètica. Durant la vigència del conveni, SOREA dotarà anualment un Fons de Solidaritat destinat a la concessió dels ajuts a les persones necessitades. Aquest ajut està dirigit a les persones amb greus dificultats econòmiques, facilitant l’accés al consum bàsic d’aigua potable al seu habitatge. El canvi de cicle econòmic, iniciat a finals del 2007, ha comportat una caiguda dels ingressos familiars i un posterior empobriment de les famílies, motiu pel qual un nombre creixent de llars vallgorguinenques manifesten dificultats per a fer front a les despeses de l’habitatge.

En aquest context, SOREA ha proposat a l’Ajuntament de Vallgorguina la creació d’un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social amb l’objectiu de contribuir a superar aquesta situació. El conveni té per objecte regular la col·laboració entre l’ajuntament i SOREA en ordre a possibilitar l’accés de les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable en situació económica precària, als ajuts del Fons de Solidaritat posat en marxa per SOREA al municipi de Vallgorguina.

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Vallgorguina facilitarà un informe a SOREA de les persones en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica i del període d’aplicació de l’exempció, a la que es concedirà una exempció del 100% del total de l’import de la factura de l’aigua. Un cop els Serveis Socials de l’Ajuntament de Vallgorguina hagin valorat l’idoneïtat de l’atorgament de l’ajut es comunicarà a SOREA la precedència de la seva concessió, la qual cosa suposarà l’exempció immediata de la totalitat de la factura del període indicat expressament pels Serveis Socials.

Amb la confirmació del dret a l’exempció, si s’escau, també s’ajornaran les factures pendents de pagament amb la corresponent reobertura del subministrament si la suspensió per impagament s’hagués efectuat. Aquest Conveni tindrà una durada de dos anys a comptar des de la data de la seva signatura. Per part de l’Ajuntament de Vallgorguina ha signat el Conveni Joan Mora, alcalde de Vallgorguina i Macarena Lupón, secretària de la coorporació i per part de l’empresa SOREA ha signat el Conveni Alberto Valcarce.

Comparteix...

Deixa un comentari

set + 11 =