L’Ajuntament de Vallgorguina ha incorporat un Agent Cívic. Les tasque que se li encomanen són les de supervisar les entrades i sortides de l’escola, fer campanyes cíviques al municipi i oferir suport organitzatiu a les zones públiques. També serà un punt d’informació i recepció de queixes i suggeriments del municipi i comunicarà incidències a l’Ajuntament quan les detecti sobre el terreny, fet que permetrà localitzar i posar solucions amb més agilitat i eficiència a les necessitats que poden anar sorgint.

L’Agent Cívic fa tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques amb l’objecte de millorar la bona convivència i el respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels espais compartits del municipi.

Les seves funcions informatives cobreixen aspectes tan diversos com la neteja viària i la gestió de residus, la mobilitat de vehicles i la tinença de gossos. Però també reben consultes, queixes i suggeriments dels ciutadans de manera habitual, a més de participar en les campanyes de civisme que el consistori posa en marxa. Tot i no tenir una capacitat sancionadora, trasllada a l’Administració tot allò que considera que ha de conèixer

 

Comparteix...

Deixa un comentari

un + 10 =