Davant l’alerta d’alguna persona usuària sobre alguna incidència en el darrer rebut de l’aigua, l’Ajuntament de Sant Celoni ha sol·licitat informació i aclariments a la companyia Sorea, empresa concessionària del servei. En el comunicat l’empresa ha manifestat el seu compromís de revisar cas per cas les reclamacions que es formulin en relació amb la facturació durant l’estat d’alarma. En aquest període, es van fer lectures estimades dels consums davant la impossibilitat de fer lectures dels comptador si això ha pogut provocar dubtes i incidències respecte a com s’ha realitzat la facturació.

Sorea ha recalcat que no és possible fer refacturacions de manera automàtica, ja que cada cas individual té supòsits diferents i cal estudiar-los de manera personalitzada a partir de la reclamació de l’usuari. A causa d’aquesta impossibilitat de dur a terme lectures de comptadors durant l’estat d’alarma, es va aplicar el Reglament de Servei municipal i es va estimar un consum a cada contracte igual al del mateix període de l’any anterior.

L’empresa concessionària recalca que en cas que hi hagi algun error provocat per l’estimació de consum, s’ajustarà la facturació i es repartirà el consum real proporcionalment entre els períodes afectats. Amb tot i això, des de Sorea es reconeix que la majoria de les estimacions de consum han estat properes a la realitat, però hi ha casos en què, per diferents motius, no s’han ajustat.

Comunicat SOREA Sant Celoni Facturacio by jordi purtí on Scribd

Comparteix...

Deixa un comentari

sis + 19 =