El ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha aprovat una moció que en el seu dia va presentar la CUP a través de la qual s’ampliarà l’oferta de parcel·les d’hort de gestió o titularitat municicipal. La moció parteix de la consideració que el nombre de demandes ha superat el nombre de pa rcel·les existents en els horts de Can Rahull i que l’Ajuntament disposa de solars de propietat municipal amb accés a aigua de rec, que podria posar a disposició de les persones demandants.

També proposa la possibilitat d’estudiar la cessió de solars buits i abandonats per al desenvolupament d’aquest projecte, element que pot contribuir a acabar amb problemes d’higiene i salubritat, donant un ús social a uns espais privats que generen molèsties a la ciutadania. Entre els acords destaca la futura creació d’una Comissió d’Horts Municipals, vinculada al Consell Municipal de Medi Ambient , formada per representants dels diferents grups municipals representats a l’Ajuntament, tècnics o tècniques municipals de les àrees afectades per aquest projecte treballant  transversalment, associacions interessades en participar en la xarxa, i persones interessades a títol individual. En aquests dos últims casos, els i les membres inicials de la Comissió determinaran i treballaran per ampliar la participació ciutadana al màxim nombre d’entitats i ciutadanes, per tal d’incorporar-les a la Comissió.

En aquest sentit, la Comissió estudiarà la creació d’una xarxa d’horts municipals (estat actual de l’horticultura urbana al municipi, ubicació, cost econòmic, formació tècnica, mercat local, fórmules de protecció dels espais de cultiu, gestió del projecte, reglament de funcionament o altres qüestions que la Comissió cregui oportunes) i haurà d’emetre un informe inicial, que posteriorment haurà de ser aprovat per Ple.

La Comissió establirà els requisits per a poder accedir a l’explotació d’una parcel·la d’hort municipal, així com els criteris que establiran l’ordre de prioritat entre els demandants en cas que aquesta superi el nombre de parcel·les ofertes. El text íntegre  de l’acord es farà arribar a la totalitat d’associacions i col·lectius de la població.

Comparteix...

Els comentaris estan desactivats