El ple extraordinari de l’Ajuntament de Sant Celoni que se celebrarà el pròxim dia 6 de novembre, entre d’altres qüestions donarà compte de l’escrit de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme envers l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) Plans de Pertegàs, més conegut per Can Riera de l’Aigua i que s’entén que aquesta zona queda exclosa del document aprovat definitivament del Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques del Vallès Oriental.

Tanmateix, es diu que la notificació del 3 de novembre de 2011 de la Subdirecció General de Seguretat Industrial a l’ajuntament sobre l’emissió d’un informe favorable en relació a l’ARE de Sant Celoni no té cap virtualitat jurídica i per tant no cal fer cap resolució expressa al respecte. Finalment, l’àmbit delimitat com a sector Plans de Pertegàs de Sant Celoni no constitueix un ARE i per tant no és d’aplicació el procediment especial establert a la Disposició addicional vuitena de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.

Amb aquest escrit de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme es posa punt i final a la polèmica generada l’any 2008 amb la proposta que en el seu dia va fer el govern municipal de CiU amb l’oposició frontal dels altres grups municipals (PSC i CUP) i també dels veïns de Sant Celoni que van rebutjar el projecte mitjançant una consulta popular. El projecte preveia la construcció a la zona de Can Riera de l’Aigua de 542 habitatges, 298 dels quals protegits. La primera consulta popular feta al municipi va comptar amb una participació del 30,03% i un resultat de 1.248 vots a favor, 2.847 en contra, 15 en blanc i 8 nuls.

Comparteix...

Deixa un comentari

onze − 11 =