L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha aprovat per unanimitat les conclusions de la comissió d’estudi per a l’ús de pràctiques alternatives de jardineria fonamentades en l’ús de productes biològics acceptats en la pràctica de l’agricultura ecològica. Els dos àmbits d’actuació de l’estudi són el control de plagues i el control de les males herbes.

En aquest sentit, el control de plagues de l’arbrat viari i espais verds s’està portat a terme pràcticament mitjançant tractaments biològics. Els resultats han estat desiguals i cal seguir treballant per trobar el mètode de lluita idoni per cada plaga, no obstant, existeixen en la major part dels casos eines per seguir treballant i aconseguir  resultats satisfactoris.

En el control de males herbes, s’ha treballat l’àmbit d’espais verds i l’àmbit de voreres i paviments. En els espais verds, s’ha començat a treballar en la transformació dels espais grans de sauló en prats, deixant créixer de forma progressiva les herbes per anar aconseguint un recobriment verd d’aquests espais. En el cas d’espais pavimentats, s’han avaluat alteratives i no s’ha trobat encara cap mètode eficient per a una eliminació satisfactòria de males herbes de voreres i espais intersticials en paviments, amb els recursos humans i materials existents.

Ja que amb el començament de la primavera caldrà actuar prioritàriament en el control de males herbes; es portarà a terme un seguiment per avaluar els resultats del nou treball en el que es subsistirà l’ús d’herbicides com a principal eina de control de la males herbes, essent el treball mecànic i manual l’eina de treball principal.

Paral·lelament, s’iniciarà una campanya per a advertir dels perills per a la salut i dels riscos per al medi ambient que es deriven de l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics.

Comparteix...

Els comentaris estan desactivats