Endesa ha finalitzat recentment els treballs de reforma tecnològica de part de la xarxa elèctrica de baixa tensió als termes municipals de Vallgorguina i Sant Celoni amb l’objectiu d’incrementar la seguretat de les infraestructures, de minimitzar-se el seu impacte visual i, sobretot, de millorar la qualitat i la continuïtat del servei als veïns i comerciants.     

L’actuació, que ha tingut un pressupost de 54.800 euros ha consistit en la substitució de més de 4.500 metres de xarxa aèria convencional de baixa tensió per un nou tram de cable trenat a les zones boscoses dels municipis. Aquest tipus de cablejat representa una reducció important de les mides i l’amplitud física de la línia, ja que les tres fases es mantenen unides, però aïllades, tot evitant contactes no desitjats per culpa del vent o d’altres agressions externes. Aquest nou disseny, a més, és més robust i resistent als fenòmens meteorològics adversos, alhora que es guanya en seguretat i queda molt més camuflat en l’entorn natural.

L’operació s’ha completat, a més, amb la substitució de 13 suports de fusta per uns altres, també de fusta, amb la qual cosa es millora notablement l’impacte visual de les infraestructures. A més, el nou cablejat té una secció més gran, la qual cosa permet repartir millor les càrregues, garantir un subministrament més estable, absorbir eventuals puntes de consum, donar resposta al creixement vegetatiu i atendre possibles nous clients que hi pugui haver en aquesta zona de la comarca.

Aquests treballs formen part dels plans d’inversió de la Companyia a la comarca del Vallès Oriental i tenen l’objectiu de dotar la infraestructura de distribució elèctrica dels darrers avenços i millores tecnològiques de manera que es guanya en seguretat i fiabilitat, fet que reverteix en un millor servei a tots els clients.

Comparteix...

Deixa un comentari

cinc × 5 =