L’Ajuntament de Fogars de Montclús i la Coordinadora per a mla salvaguarda del Montseny (CSM) han arribat a un acord extrajudicial per desencallar el conflicte del projecte de pavimentació de la carretera entre la Costa del Montseny i Can Riera de Ciuret i d’aquesta manera evitar elo desenvolupament judicial del contenciós. El passat 14 d’agost la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny va presentar un recurs contenciós que comportà la interlocutòria del Jutjat número 3 del Contenciós de Barcelona, dictant mesures cautelaríssimes que aturaven aquest projecte.

Les converses dels darrers dies entre l’ajuntament de Fogars de Montclús i la CSM s’ha arribat en un principi d’acord basat, per una banda, en la petició de l’alcalde, Albert Rovira, en relació a que la fase que es volia executar (Fase II del projecte global), correspon a la zona de la pista que es troba en pitjor estat i que, a més, a sofert un esllavissament  que pot comportar problemes de seguretat als vehicles que hi passin, que estant ja dotada de pressupost, en cas de no executar-se es perdria definitivament.

D’altra banda, la CSM defensà que el recorregut d’aquesta pista passa per zones d’alt interès faunístic que afecten rieres d’especial protecció i que, la pavimentació d’aquest camí, convertint-la en carretera, provocaria uns nivells de freqüentació desconeguts fins ara, que suposarien impactes impossibles de controlar, sobre la flora i la fauna d’aquesta zona, tal i com testimonien els informes dels experts que han estat presentats al Jutjat.

A la vista dels arguments de les dues parts s’acordà la redacció d’un document d’acord, consistent en que l’Ajuntament executés les obres de l’esmentada Fase II, per tal de garantir la seguretat vial en aquest tram i, d’altra banda, es comprometés a no continuar la pavimentació de la resta del camí, mantenint el seu caràcter de pista de muntanya. D’aquesta manera s’intervé únicament sobre un 28,8% de la pista existent, consolidant l’estat actual de la resta. Al mateix temps, l’acord hauria d’incloure el compromís formal que, en cas de ser necessari arranjar algun tram de la pista en un futur, es faria previ acord amb la CSM i usant les tècniques més adients en cada cas.
 
Ara cal esperar que el jutge procedeixi a l’homologació de l’acord, moment en que es podrà donar per tancat aquest conflicte.
 
Una de les idees que han aflorat en les converses descrites, ha estat la necessitat de que els projectes que afecten al territori cal que siguin consensuats prèviament amb la gent que hi viu i amb les entitats ambientals que hi treballen per la seva conservació.

La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, reitera que és una entitat oberta al diàleg i que les seves premisses són la protecció dels ecosistemes i el benestar de les persones. Des de l’entitat es creu que aquest acord pot representar una bona base de cara al futur.

Comparteix...

Deixa un comentari

disset + 15 =