Bon dia estimats lectors.

A l´anterior publicació, recordant el penúltim paràgraf les paraules tenien aquesta consonància: Poesia dedicada al seu dia vaig fer esmena, ella la senyora  “A”, es mereix aquest complement vitamínic… Avui, li escric la seva dedicatòria amb agraïment tot dictaminant els fets concluents. Amb amor i comprensió, li faig ofrena a la seva menció:

Vet aquí una vegada una història ben contada. 28, un total de prínceps i princeses que provenen d’un regnat, cavallers i donzelles pertanyents del principat. Jugar, riure i distracció atraient, era la sol·licitut que amenitzava sempre en aquell ambient. Institució anomenada Escola un dia se’ls hi va proposar l’opció, la curiositat els va despertar amb abdicacció.

 “8 anys  ja tenim” i la notificació és explícita. Professora diferent,  diuen que Anna és el seu nom. Aquest any l´incertesa creix desmesuradament per a tothom. Les normes així ho regeixen presentar-se a classe cal de manera lícita. Passant els dies entenien, sentien i percebien que era i és un temps de profit, la dolçor de l’aprenentatge els aporta a degustar amb il·lusió, el seu estimat confit. Bons aliments i necessaris nutrients estàs proporcionant amb afectuositat, la teva ciència d’ensenyament la transmets amb absolutivitat.

Gran mentora ets, els ciments els has anat dipositant. Tots i amb propietat la construcció l´avancen forjant. Impregnats de saviesa, el seu monument va prosperant. Fortalesa, amor, virtut, astúcia i sensatesa les arrels del castell es consolidaran. Valors, respecte, suport, educació i estimació, habilitats morals que han de reincidir amb propagació. Has autenticitat la teva essència amb vasta pertenença. Ells i elles van fermant l´experiència amb convicció, fe, seguretat i creença.

Cadascú ha de créixer, madurar, transformar i evolucionar amb la lliçó. Casascú interpretarà el significat de la seva claredat, simbolisme d´una breu traducció. La heterogeneïtat ens diferencia de la homogeneïtat, quan ho fa possible. Remarques amb certesa que aquest camí, és del tot aplaudible.

Gràcies per a ésser aquí present, dos anys han succeït amb rapidesa efervescent. Il·lustrar-se, indicador de viure amb satisfacció qualitativament. Pares i alumnes t´estimem, amb consonància i acabaladament.

Gràcies.

Sensiblement,

Gemma.

Comparteix...

Deixa un comentari

cinc + setze =