L’escola Cor de Maria de Sant Celoni obté resultats per sobre de la mitjana de Catalunya en les proves d’avaluació de competències bàsiques de quart d’ESO.

La prova de competències bàsiques és una prova externa que elabora i organitza el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Té caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

La prova de quart d’ESO avalua les competències i  continguts bàsics que els alumnes han d’haver adquirit en tres àmbits: el lingüístic (català, castellà, anglès i en alguns centres aranès i francès), el matemàtic i el cientificotecnològic.

Els resultats de les proves a nivell de Catalunya, que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat va fer públics el 6 de juliol, reflecteixen una millora general del sistema educatiu, constaten una millora del nivell d’anglès i mostren uns bon resultats en matemàtiques.

Aquestes dades subratllen la importància dels bons resultats adquirits pels alumnes de l’escola que, en 4 de les 5 competències avaluades superen la mitjana catalana i en una la igualen.

Des de l’escola Cor de Maria de Sant Celoni “felicitem els nostress alumnes i celebrem aquests bons resultats que ens animen a seguir impulsant millores en el nostre sistema pedagògic”.

 

 

 

Comparteix...

Deixa un comentari

15 + 19 =