El naturalista de Sant Celoni, el Dr Martí Boada, aquest dimarts 3 de setembre ha acceptat amb gust “la generosa nominació” de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, després que el passat 30 d’agost el president de la junta directiva Xavier Latorre li comuniqués la decisió de l’entitat d’establir un mecanisme estable d’agraïment vers aquelles persones que venen fent aportacions significatives a l’entitat, bé sigui com a membre de jurat dels Premis de l’Aigua, col·laborant asiduament amb l’edició d’Aigua Amiga o formant part del Comitè Científic Tècnic dels Congressos de l’Aigua.

Fins ara, diu Latorre, algunes d’aquestes persones han rebut el títol corresponent de Soci de Mèrit, que ara volem estendre als membres dels grups esmentats, tenint en compte, a més, que en l’última modificació dels Estatuts de l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua es va establir que els socis de mèrit podran gaudir de tots els beneficis i serveis dels socis actius, sense abonament de quotes d’associat i, fins i tot, tindran dret a assistir a les Assemblees de l’Associació, amb veu però sense vot.

Des de la junta directiva de l’Associació Catalana d’amics de l’Aigua consideren que Martí Boada és mereixedor d’aquesta nominació per les seves col·laboracions que ajuden a enfortir “el nostre paper dins la societat i, en particular, dins el món de l’aigua”, es diu en el comunicat.

Comparteix...

Deixa un comentari

dinou + catorze =