El ple de l’Ajuntament de Sant Celoni ha aprovat una moció presentada pel grup municipal de la CUP per donar suport a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permetria dur al Parlament de Catalunya una proposta per millorar la protecció legal del Parc Natural del Montseny. 

Segons les entitats promotores, les normatives que han existit fins ara, els Plans especials, han estat basats en reglaments i lleis de tipus urbanístic avui obsoletes, però mai han tingut el caràcter de Llei. En ser aprovats per les Diputacions —com el Pla Especial de 1977—, o pel conseller de torn —com el Pla especial de protecció del medi natural i el paisatge del Parc natural del Montseny de 2008, actualment anul·lat—, podien ser modificats o eliminats per circumstàncies polítiques diverses, sense la intervenció popular.

La via triada pels promotors de la Moció, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), permetria dotar al Parc natural de la protecció d’una Llei, amb uns rangs de protecció força superiors als que ha gaudit històricament, combinant les figures de Parc Natural, de Paratge Natural d’Interès Nacional i de Reserves Naturals Integrals, previstes a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. La proposta, per tant, seria crear un mosaic de zones amb diferents nivells de protecció, que puguin blindar zones d’alt interès natural i atorgar flexibilitat a d’altres per poder fer-los compatibles amb el desenvolupament social i cultural del parc, com es fa en altres espais naturals.

Comparteix...

Deixa un comentari

4 × 1 =