El ple ordinari de l’Ajuntament de Sant Celoni ha aprovat per unanimitat la moció impulsada per les afes i les direccions dels centres educatius de Sant Celoni i la Batllòria, referent a les beques per a les colònies i sortides escolars en etapes preescolars i escolars de primària i secundària.

Elsa impulsors de la moció demanen que l’Ajuntament de Sant Celoni en el termini màxim d’un mes es comprometi a engegar una comissió d’execució per l’aplicació de la Llei d’educació, i de manera concreta i urgent el precepte 41, per la concreció de les esmentades mesures de foment incloen-t’hi beques per les colònies d’infants menors del municipi.

També demanen que la comissió d’execució tingui caràcter permanent i estigui formada per un mínim de dos membres de cada AFA dels respectius centres educatius del municipi, més dos membres de cada partit polític que formin part de l’administració local, així com dos tècnics dels serveis socials del municipi, un de l’àmbit d’Educació de Sant Celoni i un altre d’inspecció educativa del Departament d’Educació.

La Comissió controlarà l’aplicació efectiva i correcta de la Llei d’educació en tot el municipi. Que la Comissió es reunirà un mínim de dues vegades a l’inici i al final decada curs lectiu.

Comparteix...

Deixa un comentari

3 × tres =