L’alcalde de Sant Pere de Vilamajor, acompanyat de la comunitat educativa de l’escola Vilamagore (la direcció i representants dels pares i mares) han anat al Departament d’Ensenyament per exposar el contingut de la moció aprovada pel Plenari Municipal que demana a la Generalitat de Catalunya la moratòria d’un any al tancament anunciat del curs de P3 a l’escola. El director general de Centres Públics, Jordi Roig, ha comunicat que tenint en compte la petició de l’alcalde han tornat a considerar la situació del Vilamagore, però analitzades les dades de la demografia del municipi es mantenen en què la decisió de tancament de la línia és ferma. 

El Departament d’Ensenyament entén que és una decisió dolorosa però recalca que “ha estat presa per motius demogràfics”. S’ofertaran dues línies de P3 (CEIP Torre Roja) a Sant Pere de Vilamajor i aquestes ja satisfan les necessitats d’alumnes del municipi. També han comunicat que obrir més línies de les demogràficament necessàries va en contra de la planificació del Departament ja que comportaria fer un efecte crida a nens d’altres municipis i ajornar-ho un any més en el cas del Vilamagore comportaria per l’any següent el mateix problema a l’hora de matricular els germans. El Departament s’ha compromès també que pels alumnes els germans dels quals no puguin entrar a P3 es farà “un acompanyament personalitzat per agrupar els dos germans en el mateix centre”. Acollir-se a aquesta opció és potestat dels pares i s’haurà de sol·licitar en el moment de la matriculació.

Per que ga a l’institut Vilamajor, en canvi, les previsions demogràfiques alerten d’un augment important dels alumnes en edat d’ensenyament secundari i que, per racionalitzar i optimitzar els pocs recursos disponibles, és necessari reconvertir l’edifici del Vilamagore en un institut. Aquesta decisió no significa el tancament immediat de l’escola, ja que els alumnes que ja estan matriculats al CEIP Vilamagore acabaran els estudis de primària en el mateix edifici i, posteriorment, hi podran cursar també els de secundària. En tot cas, malgrat que les previsions demogràfiques preveuen una disminució progressiva dels alumnes de P3 pels propers anys, el Departament no descarta que si la situació demogràfica del municipi canviés inesperadament, es podria tornar a obrir una nova línia de P3.
Comparteix...

Els comentaris estan desactivats