Els treballs de neteja consten, bàsicament, de l’aclarida de branques baixes, la tala i eliminació d’arbres morts o en mal estat i la retirada d’obstacles de la llera
 

L’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat una actuació programada de manteniment i conservació de llera pública a la Tordera, des del pont de la Sila fins més enllà de la riera del Pertegàs. Aquesta actuació està destinada a millorar la capacitat de desguàs de la llera, tot evitant potencials danys a persones o perjudicis econòmics greus per efecte d’avingudes o inundacions, així com a afavorir el desenvolupament d’una vegetació de ribera ben constituïda.

Els treballs de neteja consten, bàsicament, de l’aclarida de branques baixes, la tala i eliminació d’arbres morts o en mal estat i la retirada d’obstacles de la llera. L’Ajuntament, periòdicament, sol·licita a l’Agència Catalana de l’Aigua aquest tipus d’actuacions, sobretot en aquelles zones limítrofs amb espais urbanitzats, amb major risc d’inundació.

La llera de la Tordera netejada Foto: Aj Sant Celoni

Descoberta de la Tordera a la Batllòria
Dissabte a partir de les 10 del matí es farà una passejada per l’entorn fluvial de la Tordera a la Batllòria per conèixer els paisatges de ribera i zones humides que han estat recuperats en els últims anys, i es descobriran alguns dels bioindicadors de l’estat de salut de l’ecosistema fluvial seguint la metodologia del Projecte Rius. L’activitat tindrà inici i final a Can Bruguera i acabarà a les 13.30 h.

La jornada forma part de la celebració del 15è aniversari d’Associació Hàbitats i Projecte Rius, que amb el lema Catalunya terra de rius vol reconèixer, compartir i posar en valor el patrimoni cultural vinculat als espais fluvials de les diverses conques hidrogràfiques a Catalunya amb tota la base social que participa en els projectes de l’entitat. L’activitat és gratuïta i està adreçada al públic familiar. Aquesta jornada està organitzada per Associació Hàbitats, compta amb la col·laboració de L’Observatori de la Tordera, l’ICTA

Comparteix...

Els comentaris estan desactivats