La Comissió Promotora de la ILP-Montseny es planteja tornar a recollir signatures el mes de setembre, després de la superació aparent de la pandèmia provocada pel coronavirus Covid-19. El fet que el retorn a aquesta activitat es miri a alguns mesos de termini és per la situació del canvi de fases, que no era del tot clara, com tampoc ho són les mesures de seguretat a implementar, ni els mitjans públics que es podran utilitzar, la comissió ha optat per una actitud de prudència que permeti assegurar el grau més alt de normalització i de seguretat per a tothom.

En aquest sentit es va demanar, a la Mesa del Parlament, que fos fixada com data de re-inici per la recollida de signatures l’1 de setembre d’enguany, sempre i quan les autoritats sanitàries no revisin les previsions en un sentit negatiu.

En resposta a la seva petició, el Parlament els ha fet saber que per acord de 2 de juny “La Mesa acorda accedir a la sol·licitud de la comissió promotora d’iniciar el període de recollida de signatures de la Proposició de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d’interès nacional i de reserves naturals integrals (tram. 202-00065/12), a partir del dia 1 de setembre de 2020.”  Així doncs, la campanya es reprendrà l’1 de setembre de 2020
 
A partir d’aquesta data es començarà la ronda de presentacions públiques de la proposta de Llei, les assemblees de fedatàries i voluntaris, les xerrades, els debats i les taules de recollida de signatures.

Comparteix...

Deixa un comentari

1 × 4 =