La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera el Pla director del verd urbà del municipi, una eina de planificació i gestió per a la millora de la jardineria pública. El treball permet conèixer l’estat i les possibilitats dels espais verds existents i la idoneïtat de les espècies segons el model de verd urbà del municipi, alhora que n’estructura la gestió perquè aquesta sigui més eficient. L’estudi inclou un inventari i diagnosi dels espais verds i de l’arbrat viari així com propostes de gestió i manteniment per la millora de l’estat de la vegetació i dels espais.

D’acord amb el treball, Santa Maria Palautordera disposa d’un total de 3.519 arbres, dels quals 1.489 són d’arbrat viari, i de 32 ha d’espais verds, dels quals unes 19 ha tenen un tractament urbà i són utilitzables per la ciutadania. L’estudi observa que el municipi gestiona activament el seu verd urbà i no es detecten problemàtiques greus.

Després de l’anàlisi global de les dades, s’han realitzat algunes propostes encaminades a millorar el verd urbà com són millorar la qualitat de l’arbrat viari, sobretot ajustant els criteris de poda, augmentar la diversitat botànica dels espais verds, amb mates plurianuals de flor, fer un ús responsable dels recursos hídrics, així com millorar les connexions del nucli urbà amb l’entorn fluvial

El document també incorpora criteris per una millor gestió i planificació del verd urbà i propostes específiques per cada unitat de gestió, tant d’espais verds com d’arbrat viari, acompanyada d’una aproximació de costos.

Comparteix...

Deixa un comentari

5 × tres =