Les dades de generació de residus del primer semestre del 2020 a Santa Maria de Palautordera, suggereixen que ha tingut lloc un important canvi en els hàbits de consum i de reciclatge de molts veïns del municipi.

Durant els primers sis mesos d’aquest any, s’ha recollit molta més fracció resta respecte l’any passat, concretament un total de 172.420 kg més, el qual representa un increment del 13% respecte el primer semestre del 2019. Si ens fixem en les quantitats recollides de la fracció orgànica ha augmentat un 5%.  

El confiament ha portat a augmentar els nombre d’àpats cuinats i consumits a casa, el qual ha generat un augment de generació de residus. No obstant, el desigual augment entre la fracció resta i la fracció orgànica indica que són moltes les llars que no han separat els seus residus a casa, es remarca des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

Els residus llençats a la fracció resta, no poden ser reciclats i s’han de portar a la incineradora de Mataró on es cremen. El sobrecost de l’augment de la fracció resta, durant aquests primers sis mesos de l’any, ha estat de més de 13.000 euros, fent augmentar el cost de gestió dels residus del municipi, que finalment paguen els palauencs mitjançant la taxa d’escombraries.

Tanmateix, l’augment de les compres per internet ha portat a un augment d’actituds incíviques. Enlloc de plegar les capses i dipositar-les dins dels contenidors, molts usuaris les han deixat tirades al terra, dificultant tant el pas dels vianants, com la posterior neteja i la recollida d’escombraries.

Davant d’aquesta situació, l’ajuntament està tramitant una nova ordenança reguladora de residus, mitjançant la qual separar els residus a casa serà obligatori i no reciclar serà objecte de sanció.

Comparteix...

Deixa un comentari

onze + nou =