La restauradora Anna Ferrant ha lliurat a l’Ajuntament de Gualba el Padró de veïns de l’any 1871 un cop restaurat. Juntament amb el llibre ha presentat una memòria on es recull la intervenció portada a terme, amb imatges gràfiques que il·lustren l’estat del llibre abans i després de la intervenció i també de durant la intervenció. A banda també es fan unes recomanacions de conservació preventiva referents a les condicions ambientals de temperatura i humitat adequades, la intensitat lumínica a que es pot exposar i com ha de ser el seu emmagatzematge i manipulació.

Les intervencions que s’han portat a terme han estat relacionades amb documentació fotogràfica inicial, presa de mostres, separació de la guarda davantera, aspiració, desinfecció i encapsulat, estudis previs, neteja mecànica, segona aspiració, correcció de les deformacions de la coberta, consolidació i reintegració de la coberta, consolidació i reintegració del suport de paper, hidratació del llom de pell, unió del bloc i la coberta, documentació fotogràfica final.

Aquesta acció s’emmarca en el Programa de Restauració promogut des del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i té per objectiu garantir la conservació i l’accessibilitat al patrimoni documental d Gualba apropant-se a la seva història i a la seva identitat.

Comparteix...

Deixa un comentari

un × tres =