La Fundació Mohamed bin Zayeh species conservation fund, ha atorgat 5.000 dòlars de finançament a l’àrea d’herpetologia del Museu de Granollers – Ciències Naturals per a la conservació del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), l’únic vertebrat endèmic del Montseny i de Catalunya. Des del 2009, aquesta fundació només havia concedit dos projectes a Europa dels més de 100 projectes de conservació per amfibis que ha subvencionat.

El projecte del Museu de Ciències Naturals de Granollers està vinculat al projecte de conservació i seguiment que des del 2007 està portant a terme l’òrgan gestor del Parc Natural del Montseny (gestionat per la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona), la Generalitat de Catalunya i el Museu de Granollers.

L’ajuda econòmica permetrà avançar més ràpid en una de les línies de treball del projecte, que és la ampliació de l’àrea de distribució d’aquesta espècie endèmica,  ja que una de les grans amenaces d’aquesta espècie és que es troba en molts pocs indrets i que aquests són hàbitats molt vulnerables. Alhora, també permetrà dissenyar un programa de creació de noves poblacions dins els hàbitats potencials a partir dels exemplars nascuts en els tres nuclis de cria en captivitat que existeixen actualment.

Comparteix...

Deixa un comentari

onze − 10 =