El projecte europeu Life Tritó Montseny, liderat per la Diputació de Barcelona i portat a terme conjuntament amb la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, Forestal Catalana i Zoo de Barcelona, arriba a la seva fi el proper mes de desembre, després de sis anys anys de treballs. Va començar el setembre de 2016 i s’acabarà el desembre de 2022, després de dos anys de pròrroga i haver assolit 74 accions previstes per a garantir-ne la conservació.

El Tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) és una espècie única i endèmica del Parc Natural del Montseny. Per cloure el programa, el dijous 1 de desembre, a la Sala polivalent de Seva, tindrà lloc una Jornada en la que es farà balanç de les accions i estudis realitzats al llarg d’aquest temps, a càrrec de l’equip de científics, experts i col·laboradors que hi han treballat.

En aquests anys s’han desenvolupat un gran nombre d’actuacions vinculades a la investigació i a la divulgació així com intervencions en el territori, especialment aquelles que permetien garantir la connectivitat fluvial, la restauració d’hàbitats de ribera o assegurar el cabal dels torrents.

Els amfibis són una de les espècies més amenaçades i la seva presència és un indicador mediambiental bàsic per conèixer la qualitat de les aigües i de l’entorn natural d’aquests territoris. Així, la feina feta tots aquests anys ha posat de manifest que principalment per efecte de la hidrologia de la zona i del canvi climàtic la situació d’aquest amfibi es manté en perill crític d’extinció, si bé la seva població és estable.

Comparteix...

Deixa un comentari

14 + 20 =