La Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona ha aprovat definitivament avui la modificació del planejament municipal de Santa Maria de Palautordera que permetrà l’ampliació de l’empresa Lab Circuits. La companyia, creada el 1972, es dedica a la fabricació de circuits impresos. Els de baixa tecnologia tenen aplicacions a la indústria de maquinària lleugera, com ara màquines recreatives o de vending, mentre que els circuits d’alta tecnologia es destinen a la indústria aeronàutica, a la robòtica i a l’electromedicina.
 
Tot i que la major part de la producció de l’empresa es destina al mercat espanyol, es proposa doblar el pes de les exportacions en cinc anys, fins assolir el 30% de les vendes. És per aquest motiu que precisa ampliar les seves instal·lacions, situades al polígon industrial de Santa Maria de Palautordera.
 
Així, es classifiquen com a sòl industrial els terrenys annexos als que ocupa actualment, passant de 14.536 m2 amb aquest ús a 22.330 m2. El sostre industrial també passa de 4.000 a 13.186 m2. Els terrenys que separen les instal·lacions de Lab Circuits de la carretera i de la línia de ferrocarril es qualifiquen d’espai lliure.
 
Per tal de compensar el creixement de sòl industrial que aquest canvi comporta per al municipi, es classifica com a sòl per a equipaments una parcel·la de 1.520 m2 actualment desocupada i propera a la zona, al sector industrial Can Vernedes-Ca n’Auleda.

Vista aèria de la ubicació de l’empresa Lab Circuiots, SA. FOTO: Gencat

Comparteix...

Deixa un comentari

divuit + deu =