Per Gemma Garcia Grau

Què és volar? Desconnectar del món real i fer camí cap a l´instrospecció. Desaparèixer.

Què és desaparèixer? Sentir que un no hi és, Absentar-se d´estar present.

Què és existir? Deixar enrrere tols els problemes que portes a sobre i treure´s el pes de la motxilla. És a dir, complaure´s.

Què és treure´s el pes de la motxilla? És sentir-se lliure, satisfacció personal, prendre decisions sense restriccions, expressant-se amb autenticitat i sense por a ser jutjada.

Poder aixecar el cap i somriure a la vida. Caminar amb pas ferm i coordinar seny amb amor incondicional.

Què és amor incondicional? És un sentiment, sensació, instint, emoció que tenim, només cal gestionar-lo adequadament, quan es troba. I que es sentí conforme amb tots els valors, enfocs i principis que es tenen experimentats, gràcies a les situacions i circumstàncies que sorgeixen durant la vida.

Què és la vida? Pregunta incòmode, no! Només cal respondre amb simplicitat. És una energía que t’envolta per a poder fer coses i sentir-se feliç.

Què és la felicitat? Arribar a un estat conscient de benestar increible, quan es van aconseguint els objectius proposats, en accions i actituds, depenent de les habilitats i capacitats que hagis pogut aconseguir del teu estil de vida, tenint en compte la manera d´actuar i la forma de ser.

Gràcies,

Sensiblement,

Gemma.

Comparteix...

Deixa un comentari

16 + 14 =