Es tracta del primer pou documentat (finals del segle XVI) i, segurament, el de més grans dimensions dels que es troben en el massís del Montseny.

La Diputació de Barcelona ha iniciat les obres de restauració del pou de neu conegut com el Pou del Comte, a la zona de l’aveteda propera al Turó de l’Home del Parc Natural del Montseny. Els treballs formen part d’un seguit d’actuacions per garantir la conservació de diversos elements constructius, testimoni d’antigues indústries del massís del Montseny. Activitats productives com la producció de gel i el carbó vegetal van arribar a tenir un gran desenvolupament econòmic al Montseny.

Els elements sobre els que ara s’intervé són principalment pous de neu, congestes i murs de places carboneres. En aquests elements es procedirà a consolidar les estructures, restaurant els components que siguin necessaris per a mantenir la integritat, i instal·lar una barana perimetral per evitar el risc de caigudes. El resultat ha de permetre assegurar la conservació d’aquests elements d’interès patrimonial i permetre la interpretació de la seva estructura i usos.

El Pou del Comte és el primer pou documentat (finals del segle XVI) i, segurament, el de més grans dimensions dels pous de neu que es troben en el massís del Montseny.

Aquests treballs formen part d’un projecte inclòs en el marc del Programa de Apoyo a la Red de Reservas de la Biosfera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Comparteix...

Els comentaris estan desactivats