El Parc Natural del Montseny ha millorat la connectivitat del torrent del Sot de l’Infern en el punt on la pista forestal creua el torrent del mateix nom. Amb la construcció d’un nou pont, a més, s’ha restaurat el talús contigu. L’obra, que s’ha fet entre novembre i desembre del 2023, ha tingut un cost de 53.672,83 euros. El Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres n’ha assumit la direcció tècnica i el cost econòmic.

El camí de Fontmartina a Santa Fe de Montseny és un pista forestal asfaltada de titularitat de la Diputació de Barcelona que forma part de la xarxa viària del Parc, i és molt freqüentada pels visitants que volen accedir al Turó de l’Home. Inicialment, aquesta pista creuava el Sot a través d’un tub de formigó i suposava una barrera en la connectivitat ecològica del torrent. Per aquesta raó, l’any 2017, el Parc Natural va substituir el tub de formigó per un pont de volta de canó de formigó d’1,4 m de llum que deixava naturalitzat el fons del torrent.

Tot i que el pont disposava de la capacitat hidràulica suficient per desguassar el cabal amb un període retorn de 100 anys (aquell cabal que té una probabilitat de ser superat un cop cada 100 anys), l’aiguat Gloria de gener de 2020 el va taponar i la riuada va malmetre el marge de la pista.

L’actuació executada ha consistit en recuperar el pendent original del torrent abans d’asfaltar la pista a finals del segle passat i la substitució del pont de volta de canó per un pont de llosa de formigó. El nou pont està dimensionat per suportar una capacitat d’un cabal d’aigua amb un període de retorn de 500 anys. Té una llum de 2 metres d’amplada i una altura variable que va d’entre 1,80 m a l’entrada i 2,30 m a la sortida.  

Paral·lelament, s’ha reparat el marge contigu, també malmès per l’aiguat. S’han utilitzat tècniques de bioenginyeria amb la finalitat de consolidar els forts pendents, evitar-ne l’erosió i facilitar la restauració del bosc de ribera i la seva cobertura arbrada sobre el llit del torrent. L’obra ha consistit en estabilitzar el marge recuperant el pendent original (<60º). S’ha executat una escullera de pedra semisoterrada d’1,8 m sobre la qual s’assenta un entramat de barres de castanyer de 2,2 metres d’altura.

La resta de talús fins a la coronació s’ha reperfilat i protegit amb malla de coco per evitar processos d’erosió. Finalment, s’ha revegetat tota l’estructura amb plançons der ribera. En total, s’han restaurat més de 150 m2 de talús.

Comparteix...

Deixa un comentari

11 + deu =