Mans Unides del Vallès Oriental  aquest any 2024 s’ha proposat un projecte d’ajuda  als migrants haitians de la República Dominicana, que veuen discriminats l’accés als drets bàsics com l’educació, la salut i el treball, a banda de problemes d’integració en la diversitat cultural i ètnica provocada per la migració. Pel que fa als drets de les dones, tot i que s’ha avançat en la legislació i promoció de la igualtat, encara queden desafiaments respete a l’accés a la justícia, bretxes salarials, discriminació, violència de gènere i augment vertiginós dels feminicidis.

D’altra banda, el país experimenta fenòmens climàtics extrems com huracans, inundacions i sequeres que impacten de manera desproporcionada en les comunitats més vulnerables, i aquest fet s’agreuja amb el desenvolupament imparable de la mineria extractiva, que està causant impactes negatius en els mitjans de vida de la gent, la biodiversitat, l’aigua i el medi ambient en general.

El projecte es vol portar a teerme amb el soci locval de Mans Unides al país, el Centre Montalvo que proposa un projecte per a les comunitats rurals i urbanes marginals que viuen en la zona fronterera nord-oest del país, concretament a Dajabón i Monte Cristi.

Els tres punts fonamentals del projecte són enfortir la defensa dels drets dels migrants haitians i els seus descendent, Promoure el lideratge comunitari en la defensa i protecció dels drets de les dones i Enfortir la capacitat d’acció pública d’organitzacions que treballen per a l’impuls de la justícia ambiental amb una perspectiva insular i regional.

La durada del projecte és de 24 mesos amb benefici directe per a 1.500 persones i indirecte a 7.500. L’aportació de Mans Unides és de 67.846 euros, un 45% del pressupost total.

Comparteix...

Deixa un comentari

tres × un =