Agents Rurals de l’Àrea Regional de Barcelona, del Grup de Suport de Fauna i Flora i del Grup Especial de Col·laboració amb l’Administració de Justícia, han dut a terme un operatiu especial per tal d’intervenir i retirar els exemplars de fauna salvatge protegida que es trobaven albergats en unes instal·lacions situades al municipi de Vallgorguina.

Les investigacions d’aquest presumpte delicte contra la fauna s’han dut a terme sota la direcció del Jutjat d’Instrucció número 4 de Granollers i van començar arrel de la comunicació del Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona. Des del Parc posaven en coneixement la trobada, a diferents llocs, d’individus de tritó alpí dins dels àmbits del Parc del Montnegre i Corredor. Aquesta espècie té una distribució disjunta, amb unes poblacions contínues al centre d’Europa i un nucli aïllat situat a la Serralada Cantàbrica, motiu pel qual, es va sospitar que poguessin haver estat introduïts i alliberats en el territori català sense cap tipus de control administratiu.

Durant la investigació del cas es va localitzar, a Vallgorguina, unes instal·lacions idònies per a albergar amfibis i rèptils i també es va haver d’esbrinar qui era el seu responsable. Sota control judicial, es va dur a terme una entrada i escorcoll de les instal·lacions i es van localitzar un total de 122 exemplars pertanyents a les espècies Lissotriton helveticus, Ichthyosaura alpestris, Alytes obstetricans, Salamandra salamandra, Lacerta bilineata, Testudo graeca i Testudo marginata. En la identificació va participar personal tècnic del Servei de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Fauna protegida

Aquestes espècies de la fauna salvatge es troben protegides arreu de l’Estat espanyol i algunes són originàries de Catalunya. Ichthyosaura i Testudo graeca són espècies que es troben incloses en el Catàleg estatal d’espècies amenaçades a la categoria de vulnerable.

L’alliberament incontrolat d’amfibis al medi natural pot comportar un perjudici greu per a la població autòctona, atès que s’han trobat poblacions introduïdes en territori català amb presència d’agents patògens que poden provocar la mort massiva de diverses espècies d’amfibis. De fet, s’estan duent a terme anàlisis per descartar que els amfibis intervinguts puguin ser portadors o no d’aquests agents infecciosos (Batrachochytrium dendrobatidis y Ranavirus spp). L’alliberament i reintroducció incontrolat al medi natural d’amfibis portadors d’aquests agents infecciosos augmenta el risc de transmissió a les espècies autòctones.

La investigació segueix oberta i ara cal determinar si els tritons alpins trobats a diferents llocs dins dels àmbits del Parc del Montnegre i Corredor podien procedir de les instal·lacions esmentades i si hi havia relació alguna amb la persona investigada. Els animals intervinguts es troben al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya.

Comparteix...

Deixa un comentari

10 − sis =