La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM) haposat en marxa una campanya per salvar els crancs autòctons del Montseny (Austropotamobius pallipes) i ja ha hagut de fer algunes intervencions in extremis les nits del 7 al 8 i del 9 al 10 de juliol per afavorir l’estiatge  d’aquesta espècie protegida que actualment disposa de poblacions força minvades al vessant oriental del massís del Montseny. Segons que ha informat la CSM, que porta a terme aquesta actuació amb l’ajuda de l’entitat Ecotons, les condicions climatològiques, agreujades pel canvi climàtic i per les extraccions il·legals d’aigua d’algunes rieres, a la conca oriental de la Tordera, han provocat que enguany les dificultats de l’estiatge s’hagin presentat abans d’hora al Montseny selvatà.

Davant del fet que s’han assecat molts biots de manera prematura, ha calgut la instal·lació d’una piscina artificial de lona de 800 litres, equipada amb filtre i bomba, de manera prèvies va disposar aquesta infraestructura bàsica i, posteriorment van ser capturats vint-i-quatre crancs. En un primer moment es va valorar el fet que en els biots amb aigua podien sobreviure les poblacions detectades mentre els nivells es mantinguessin estables. Aquesta darrera condició, però, no es va complir i va motivar la segona intervenció. En aquesta nova operació es van recuperar cinquanta-vuit crancs vius, que van passar a la piscina preparada el dia anterior.

La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny diu que les condicions de conservació són prou bones fins el moment, mantenint-se els paràmetres d’oxigenació, neteja i temperatura de la piscina fins el moment en que els crancs puguin ser retornats a les rieres d’on provenen.  Ara, estan a l’aguait de noves previsions d’intervenció en funció de la climatologia.

La campanya posada en marxa segueix vigent i posen a dispoció de tothom que vulgui participar en les tasques de rescat el correu electrònic info@salvaguardamontseny.cat en el qual s’haurà d’indicar un telèfon de contacte.

Comparteix...

Deixa un comentari

12 − 10 =