La Diputació de Barcelona ha aprovat, aquest dijous, la distribució del nou fons extraordinari de 75 milions d’euros destinat als ajuntaments i a les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de la demarcació. Els governs locals del Baix Montseny rebran 1.916.808,26 milions d’euros.

Aquest nou ajut està dividit en dues fases. La primera, dotada amb 50 milions d’euros (al Baix Montseny 1.275.398,92 l’any 2023), es pagarà durant el mes de desembre i permetrà que les corporacions municipals puguin tancar l’any i els seus exercicis pressupostaris sense dèficit; mentre que la segona, dotada amb 25 milions d’euros (al Baix Montseny 638.936,08), es destinarà als governs locals l’any 2024 per tal que puguin començar l’any amb la liquiditat necessària.

La distribució dels ajuts s’ha fet d’acord amb criteris públics, objectius i acotats seguint la línia d’altres ajuts semblants atorgats, com una assignació mínima a cada ajuntament, el nombre d’habitants, la desocupació o l’extensió territorial del municipi.

Així doncs, el nou programa constarà de dues línies de suport: suport a la despesa corrent i a la despesa de capital i financera. La primera línia preveu accions com les reparacions, manteniment i conservació d’infraestructures i béns locals; l’increment del preu dels subministraments; la modernització dels sectors econòmics tradicionals; i, actuacions de foment del turisme sostenible i responsable, de l’esport com a eina d’inclusió social i comunitària i de l’ocupació de qualitat, així com la reducció de la bretxa digital i la inserció laboral dels col·lectius en situació de vulnerabilitat.

D’altra banda, la segona línia preveu, entre d’altres, inversions sobre l’espai públic, en equipaments energèticament sostenibles i socialment integradors, en infraestructures urbanes orientades a fomentar la sostenibilitat ambiental i la transició energètica i en la posada en valor del patrimoni arquitectònic local. També serà una línia de suport en l’amortització anticipada del deute.

Els governs locals hauran d’acceptar aquest nou ajut des d’aquest divendres, 10 de novembre, fins al 30 de novembre al Portal de tràmits dels governs locals (PMT) de la Diputació de Barcelona. Per a cadascun dels dos anys, el període d’execució de la despesa és de l’1 de gener al 31 de desembre.

Comparteix...

Deixa un comentari

3 × 3 =