La Fundació Acció Baix Montseny amplia els seus serveis i a partir d’ara també ofereix rentat ecològic de vehicles. Es tracta d’un sistema de rentat amb el mínim de consum d’aigua, una mitjana de 4 litres d’aigua destil·lada per vehicle i sense contaminació d’aigües residuals. Aquest mètode de rentat a mà es fa amb màquina de vapor que permet a més de netejar, desinfectar, assecar ràpidament i revitalitzar els teixits. També ofereixen el servei de desodorització i desinfecció amb la utilització d’oxigen actiu, ozó, de cara a eliminar olors de tabac, de suor… i també bacteris, fongs i ferments.

La finalitat de la Fundació Acció Baix Montseny, creada el setembre de 1998, és afavorir la millora de la qualitat de vida, la igualtat d’oportunitats i la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat de la població del Baix Montseny, mitjançant la creació de llocs de treball. Aquest nou servei de neteja ecològica de vehicles s’afegeix als treballs que ja ofereix la Fundació de jardineria, senyalització viària, neteja i missatgeria.

Actualment, la Fundació amb el format de Centre Especial de Treball dóna feina a 44 persones, 33 de la quals tenen alguna discapacitat. A més del Centre de Treball, la Fundació té un Servei d’autonomia a la pròpia llar que ofereix acompanyament en tasques domèstiques a 3 persones, a més d’un pis tutelat on hi viuen 2 persones.

 

Foto: Reunió del Patronat de la Fundació Acció Baix Montseny

Comparteix...

Deixa un comentari

disset + sis =