L’Ajuntament de Sant Celoni ha signat, aquest mes de setembre passat, un acord de custòdia amb l’entitat ambiental SEO/BirdLife que permetrà millorar la gestió de la zona humida de les Llobateres. Aquesta gestió té per objectiu preservar i conservar els valors ecològics i ecosistèmics d’aquest espai, garantir-ne la funcionalitat hidràulica i, especialment, donar-lo a conèixer fent-ne un ús de recerca, educatiu, de lleure i d’identitat territorial.

SEO/BirdLife és una societat científica i conservacionista dedicada a l’estudi i la conservació dels ocells silvestres i dels seus hàbitats, així com a promoure entre la ciutadania el coneixement, estima i respecte als ocells i a la natura en general contribuint en la creació d’una major consciència social sobre els problemes amientals i implicar els ciutadans en la protecció del seu entorn natural.

El conveni suposa el treball conjunt a través de plans i programes de treball on es proposin diferents tipus d’accions com conservació i millora de l’ecosistema fluvial i aquàtic; diagnòstic i avaluació de l’estat natrual de les Llobateres; participació, sensibilització i divulgació dels valors de l’espai; restauració del patrimoni cultural i de foment de l’ús públic i serveis comunitaris de medi ambient en els centres educatius de secundària.

L’acord de custòdia ja ha suposat la renovació dels plafons informatius de les Llobateres i la reecollida, i posterior retirada per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, d’un abocament incontrolat al riu Tordera. Aquesta actuació es va fer el dia 5 d’octubre a través d’un servei de voluntariat organitzat per SEO/BirdLife on van participar treballadors de Red Eléctrica i alguns dels seus familiars.

També s’ha començat a treballar amb l’IES Baix Montseny un projecte d’aprenentatge servei comunitari ambiental, que farà que alumnes d’educació secundària d’edats compreses entre 12 i 16 anys es comprometin en la posada en valor i conservació del patrimoni natural mitjançant activitats combinades a l’aula i al territori que permetin conèixer i difondre les Llobateres com a espai natural i actuar en tasques de manteniment i millora.

Comparteix...

Deixa un comentari

tres × cinc =