Aquest divendres 30 de juny es farà un tractament biològic contra el pugó dels erables en alguns carrers del municipi. L’acció consisteix en l’alliberament de larves de marieta, una espècie d’escarabat que s’alimenta de pugons i que és extraordinàriament voraç.

Aquest tipus de tractament utilitza organismes beneficiosos, també anomenats fauna auxiliar, que depreden altres animals considerats nocius. Aquest sistema evita l’ús de productes químics plaguicides i ofereix millores ambientals com ara el manteniment de la biodiversitat i la capacitat pol·linitzadora de les marietes, entre d’altres.

Els tractaments amb fauna auxiliar acostumen a ser molt eficaços, tot i que no immediats, i cal fer un seguiment acurat de la plaga per realitzar els alliberaments en el moment oportú.

Comparteix...

Deixa un comentari

12 + 11 =