Per tercer any consecutiu l’empresa Audimèdia fa públic un Estudi d’Audiència realitzat per la certificadora de mitjans Infortecnica i el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, a les publicacions associades a l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) durant l’any 2020, i malgrat la complicada conjuntura derivada de la Covid19, el treball conclou que l’impacte de la Premsa Comarcal sobrela seva audiència potencial es manté inalterable, i fins i tot ha crescut un 0,8 per cent respecte a l’any 2019, fins a assolir la xifra de 763.820 lectors diaris.

Aquesta xifra parla de la bona salut de la premsa comarcal i la seva resistència davant ladversitat en haverse sabut adaptar a la complicada conjuntura econòmica i social, així com haver sabut seguir connectant amb els interessos i necessitats del seu públic potencial. De l’estudi també se’n desprèn que els mitjans de Premsa Comarcal són el principal canal d’informació per part de la ciutadania de comarques per saber què succeeix al seu entorn immediat, per davant de la ràdio o les xarxes socials. Una dada que parla de la credibilitat dels mitjans de Premsa Comarcal.

Entre els mitjans auditats hi ha el diari digital del Baix Montseny www.laviladigital.com que diàriament rep la visita del global d’internet de 420 usuaris únics al dia, amb un temps mitjà de 5 minuts. 351 usuaris estan relacionats amb l’àrea d’influència i visiten la web durant més d’un minut en 24 hores.

Del conjunt del Baix Montseny 12.464 persones han dit conèixer la publicació. El 14,2% són homes, 11,4% dones, menors de 35 anys el 14,5%, entre 35 i 55 anys el 15,1% i més grans de 55 anys el 10,2%.

Els hàbits de lectura

Altres dades que se’n desprenen de l’estudi tenen a veure amb els hàbits de lectura. Així, el 42% dels lectors en format paper llegeix la publicació a casa, el 35% en el bar, l’11% a la feinai el 12% a altres llocs. Respecte als interessos temàtics per part dels lectors, al 24,5% de lectors de Premsa Comarcal els interessa les notícies d’actualitat, al 21,7% la informació municipal, al 20,5% la informació comarcal, al 9,4% la política, al 8,9% la cultura i, al 8,3% els esports.

Una altra dada rellevant és el fort augmentde l’audiència digital, amb un creixement del 10,5% respecte a l’any 2019. I respecte als dispositius que fan servir, el 53% dels lectors digitals accedeixena través d’un Smartphone, el 33% des d’un PC, i el 13% a través d’una tauleta.

Per realitzar aquest estudi s’han realitzat 40.000 entrevistes telefòniques assistides per ordinador a un univers de població a partir de15 anys d’edat residents a totes les comarques de Catalunya controlant les quotes de sexe per edat. També s’han analitzat 65 publicacions de periodicita tdiària, bisetmanal, setmanal, quinzenal i mensual, tant en format paper com digital. L’error mostral real és del +/1,62% pel conjunt de la mostra i en el cas de mostreig aleatori simple.

 

Comparteix...

Deixa un comentari

vint − 2 =