Fomentar i conservar el sector ramader, agrari i la gestió dels boscos del massís del Montseny, especialment a les comarques d’Osona i del Vallès Oriental, és l’objectiu principal de l’associació Ramats Montseny. Al capdavant hi ha els ajuntaments del Brull, Montseny i Tagamanent així com pagesos i ramaders de la zona i busca sumar encara més veus. La pastora Laia Aguilà Zueras, de Tagamanent, ha estat escollida presidenta de l’ens. “L’associació vol crear confiança per sumar i donar visibilitat a la importància que tenen els ramats i les pastures com a agents socioeconòmics cabdals per aportar valor i riquesa al territori”, explica. S’ha formalitzat aquesta setmana i està oberta a altres ajuntaments i privats de la zona.

Ramats Montseny és una associació publicoprivada que vol combinar la ramaderia extensiva i la gestió dels boscos i erigir-se en representant davant d’administracions. És per això que facilitarà informació i participarà en la convocatòria d’ajuts públics i d’altres accions que creïn riquesa ramadera, silvopastoral i forestal i mantingui l’assentament permanent de la població rural al territori.

Tot i que hi ha un interès creixent per la gestió silvopastoral, aquesta pràctica està en declivi. Defensen un model de gestió que és cabdal per evitar l’increment de la massa forestal i l’homogeneïtzació del paisatge i combatre la reducció de l’hàbitat de diferents espècies, disminuir la vulnerabilitat social i ecològica davant dels incendis al massís del Montseny, i afavorir la resiliència vers les adversitats derivades del canvi climàtic.

Un massís més resilient

Ramats Montseny té diversos objectius com elaborar plans de recuperació i valorització de pastures i zones de conreu abandonades o en desús, així com la recuperació de vies pecuàries i de transhumància al massís del Montseny.

També s’ha fixat donar suport en tota la cadena de producció i venda de productes provinents de l’activitat ramadera, tant en l’àmbit productiu com administratiu; potenciar la mobilització de productes ramaders conjuntament per assolir un major preu de venda i rendibilitzar-ne els aprofitaments, així com informar i aconsellar les empeses més capacitades.

En aquesta línia, tant l’alcaldessa del Montseny, Núria Masnou, com l’alcalde del Brull, Pere Medina, han destacat la necessitat d’unir esforços i infraestructures existents per posar-les a disposició del sector com l’escorxador municipal del Montseny, l’obrador de Tagamanent, l’associació Estella Montseny que treballa per valorar la gestió forestal, i pròximament una planta de transformació de la llana a Tagamanent.

Per la seva banda, l’alcalde de Tagament, Ignasi Martínez, ha subratllat que el Pla de la Calma és el nexe d’unió del projecte. “Tenim un projecte comú que volem protegir i un sector en concret per ajudar”, ha reblat. L’associació també preveu fer estudis, seminaris i cursos relacionats amb la problemàtica de l’activitat ramadera.

L’ens constituït aquesta setmana està obert a 18 municipis del massís del Montseny. També poden formar-ne part les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, que siguin titulars o representants de terrenys forestals i agrícoles en l’àmbit territorial que representa l’associació, així com titulars d’explotacions agroramaderes o amb activitat silvopastoral a la zona.

Comparteix...

Deixa un comentari

vint − 19 =