El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera celebrat aquest dijous al vespre ha aprovat provisionalment la modificació del Pla especial urbanístic d’identificació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de reconstrucció i rehabilitació, i l’inventari d’edificacions en sòl no urbanitzable, redactat pels arquitectes Lluís Lliboutry i Aragay i Joan Oliva i Alsina. En la nova redacció del Pla s’han incorporat 22 masies i cases rurals.

La finalitat d’aquesta modificació deriva d’esmenar les mancances de masies detectades en el  Pla especial vigent, aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el dia 16 de desembre de 2010. També es objecte d’aquesta modificació una ampliació dels usos més adequats a la necessitat del municipi i poder contribuir a la seva dinamització.

Subvenció per als centres de primer cicle d’educació infantil municipals
El ple del 31 de gener també ha aprovat amb 10 vots a favor (CiU, PP, GdP-ERC, PSC) i 2 abstencions (CUP) l’aprovació del conveni amb el departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya oer al sosteniment del funcionament de centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal, curs 2011-2012.

La subvenció és de 124.800 euros destinada a minorar les quotes que suporten les famílies pel servei d’ensenyament, d’escolarització corresponent al curs escolar 2011-2012, a raó de 1.300 euros per alumne equivalent, amb el límit de la capacitat autoritzada. 80.600 euros corresponen a l’escola bressol El Cabirol (62 alumnes) i 44.200 euros a Llars d’infants Sol-Solet (34 alumnes).

Moció sobre els processos d’execució hipotecària i desnonament
Entre d’altres consideracions, la moció presentada per l’alcaldia té la finalitat d’expressar el suport als col·lectius que reivindiquen una regulació socialment més justa en relació amb el deute hipotecari i els desnonaments. El ple de l’Ajuntament ha decidit deixar-la sobre la taula i portar-la a aprovació al proper ple municipal per estudiar una esmena formulada per la Candidatura d’Unitat Popular.

Moció per a l’abolició de l’ús de bales de goma
L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha manifestat el seu compromís per a l’abolició de l’ús de projectils en manifestacions i esdeveniments públics. Així doncs vetllarà per tal que no es faci ús d’aquest armament en el propi terme municipal. En aquest sentit, demana l’abolició de l’ús de bales de goma, tal i com ha succeït en altres països europeus. La moció presentada per la CUP s’ha aprovat per 11 vots a favor i 1 abstenció.

Comparteix...

Els comentaris estan desactivats