La reducció en l’enllumenat públic, les inversions en sistemes lumínics d’alta eficiència, la millora de la gestió, i especialment, la implicació de la ciutadania i els usuaris i usuàries dels equipaments municipals ha permès assolir el 2012 un estalvi energètic del 23% entre l’enllumenat públic i als equipaments de Sant Celoni i la Batllòria. Concretament s’ha aconseguit reduir el consum en 1.098.971 de kWh i s’han deixat d’emetre 386 tones de CO 2 a l’atmosfera, segons que ha anunciat aquest matí l’alcalde de Sant Celoni.

Es tracta d’un estalvi superior al previst inicialment dins el Pla d’Estalvi Energètic promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni per reduir el consum i la despesa energètica i assolir així els objectius de reducció d’emissions de gasos efecte hivernacle marcat en el Pacte d’Alcaldes.

En termes de despesa econòmica, l’any 2011 el consum energètic va suposar 670.892 euros i l’any 2012, 536.234 euros; s’ha assolit un estalvi de 134.658 euros, un 20,1%. Aquest estalvi hagués estat superior, arribant als 202.260 euros si no hagués pujat el preu de l’energia.

Reducció d’un 36,4 % en el consum a l’enllumenat públic
Pel que fa a l’enllumenat públic l’any 2011 es van consumir 1.874.036 kWh i, un any més tard, 1.191.131 kWh. Això ha representant un estalvi de 682.905 kWh i deixar d’emetre 232 tones de CO 2 . És a dir, s’ha assolit un estalvi del 36,4% superior al 25 % previst inicialment.

Els equipaments aconsegueixen reduir el consum energètic en un 14% 
En conjunt els equipaments han passat de consumir 2.917.994 kWh l’any 2011 a consumir 2.501.361 kWh l’any 2012, amb un estalvi de 413.633 kWh i una reducció de les emissions de CO 2 de 149 tones. Un estalvi del 14%, un 4% més del previst.

Ha estat molt important l’estalvi derivat d’una millor gestió dels equipaments esportius que han assolit un estalvi del 31% passant dels 952.675 kWh consumit l’any 2011 a 656.302 un any després. L’estalvi en els equipaments educatius queda amagat per la incorporació del nou edifici de l’escola Montnegre. Tot i això han assolit un estalvi del 4%.

En relació als equipaments, l’estalvi s’ha assolit principalment en el consum elèctric. Tot i que l’any 2012 ha estat un any més fred que l’any 2011, i per tant amb un ús més intensiu de la calefacció, s’ha aconseguit un estalvi de prop de 3.000 kWh.

L’alcalde Joan Castaño ha valorat molt positivament aquestes dades i ha felicitat “a tots els implicats per la feina feta” i els ha encoratjat a continuar treballant per un Sant Celoni més sostenible.

Comparteix...

Els comentaris estan desactivats