El PSC i un regidor de la CUP hi han votat a favor, ICV s’ha abstingut i CiU i un regidor de la CUP hi han votat en contra

El ple municipal de dijous 25 de juliol ha aprovat inicialment el pressupost municipal pel 2013 de 16.937.916,83 euros amb els vots a favor de l’equip de govern del PSC i d’un regidor de la CUP, els vots en contra de CiU (no hi havia el cap de llista Francesc Deulofeu) i d’un regidor de la CUP i l’abstenció de la regidora d’ICV. El nou pressupost, d’acord amb l’expoosició de l’equip de govern, posa l’accent en quatreprioritats bàsiques: habitatge, ajuts socials, educació i promoció econòmica.

En aquest sentit, pel que fa a polítiques d’habitatge s’incorpora mesures de “fort calat social, com ara les relatives a l’àmbit de l’habitatge”, afirma l’alcalde Joan Castaño, en què es proposa de fer un pas qualitatiu afegint als ajuts socials d’urgència per a accés a l’habitatge el desplegament del programa Lloguer segur, dotat amb 30.000,00 euros addicionals i la consolidació del programa Habitatge d’inclusió.

Pel que fa al Pla Local d’Habitatge, es contempla la posada en funcionament del Pla per a la mobilització dels habitatges buits, del Programa Lloguer segur i de l’adquisició habitatges amb el metàl·lic del PMSH. Addicionalment es preveu incorporar una nova partida corresponent a bonificacions de l’IBI, per un total inicial previst de 25.500 euros.

Més ajuts socials

L’àmbit de Comunitat incrementa un 27% el pressupost per, segons ha explicat l’alcalde, “dotar-se preventivament de fons suficients per a aspectes essencials, com ara els ajuts socials, i poder-se anticipar a una evolució negativa d’augment de la demanda derivada de l’encara creixent procés d’ampliació de les situacions de risc d’exclusió”.  En matèria de suport a les situacions de dependència, el pressupost inclou consolidar al voltant dels 202.000 euros per destinar als programes associats a l’atenció a la dependència (SAD i Tele-assistència), així com mantenir els nivells de suport a les entitats de caire social i les dotacions en polítiques d’Igualtat, Cooperació i Salut comunitària.

A més, la proposta de pressupostos consolida una dotació d’entorn 150.000 euros per tal d’atendre adequadament els ajuts socials d’urgència i els ajuts per a menjadors escolars, així com la revisió dels criteris d’ajut per ampliar la capacitat d’atendre nous perfils en risc i, entre d’altres, la revisió a l’alça de les puntuacions associades a situació d’atur i risc de desnonament.

Aposta per les polítiques de promoció econòmica

En matèria de Promoció econòmica, els pressupostos “inclouen mesures per al suport de l’emprenedoria, tot apostant novament per la promoció del comerç, per donar suport a iniciatives de dinamització econòmica del comerç local”, s’afirma des de l’equip de govern. També es continua apostant per la formació i dinamització per a la creació d’empreses i suport als emprenedors que ofereix la Cambra de Comerç de Barcelona.

Els pressupostos inclouen, a més, un notable increment de la despesa en formació ocupacional, reflex del pas endavant que s’ha aconseguit en aquesta matèria amb l’homologació del Sax Sala el 2011 per a portar a terme formació ocupacional. Es passa d‘un pressupost de 61.221 euros el 2012 a una proposta de 105.358,50 euros per als pressupostos de 2013. En relació a la simplificació administrativa, està previst continuat el treball conjunt entre l’Àrea de Territori i l’àmbit de Promoció Econòmica per a l’eliminació de través a la creació d’activitat econòmica i la millora de la informació per a la legalització d’activitats.

Augment d’un 23% la partida destinada a Educació

“Partint de la consideració de  l’Educació com una inversió de futur més que no pas una despesa” segons ha explicat l’alcalde, el pressupost global de l’àrea d’educació s’incrementa un 23% en relació al pressupost executat de l’any 2012 i això permet, entre altres coses, fer front a la manca de finançament de la Generalitat de Catalunya del Pla Educatiu d’Entorn assumint íntegrament el seu cost l’Ajuntament de Sant Celoni per tal d’assegurar-ne la seva continuïtat.

Els pressupostos aprovats inicialment plantegen segons ha explicat l’alcalde Joan Castaño, “la cerca de l’equilibri financer en un entorn incert en què la previsió d’ingressos és cada cop més complicada per l’alentiment de l’economia i del consum, i augmenten les despeses vinculades a l’amortització de crèdits i al pagament dels interessos de préstecs concertats en anys anteriors”.

Concretament, pel que fa a les amortitzacions, el pressupost hi destina una partida d’1.687.946,95 euros i pel que fa a interessos es reserven 310.155,60 euros. A més, el pressupost 2013 incorpora l’amortització d’un préstec signat l’any 2010 amb Caixa Laietana que suposen 63.502,69 euros més.

Per fer front a aquesta situació, manifesta l’alcalde de Sant Celoni, cal destacar “l’esforç acurat en la previsió dels ingressos per part de la intervenció municipal en un entorn econòmic complicat, a què s’afegeix la incertitud sobre les transferències i subvencions d’altres administracions”.

El pressupost  també fa un important esforç per contenir la despesa corrent tot apostant, segons ha explicat l’alcalde per trobar l’equilibri entre un control exhaustiu de la gestió i la necessitat de treballar pel manteniment i millora dels serveis bàsics dels ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni, “amb una especial atenció als sectors de població més desafavorits i, especialment, en els àmbits de l’educació, entesa com una inversió de futur i no pas com una despesa, en els serveis a les persones i en el foment de l’ocupació”.

Aquesta línia de treball de contenció, apostant per la racionalització, es concreta amb mesures molt diverses de millora que segons Castaño “no comporten una minva en la qualitat dels serveis, sinó un estalvi gràcies a una gestió més eficient dels recursos per tal d’optimitzar costos i reduir la depesa global de l’Ajuntament, així com la complexitat que comporta el seguiment dels diferents contractes amb els proveïdors per una feina que podria ser unificada”.

CiU creu que l’equip de govern es guarda un “raconet” per abans de les eleccions

Per la seva banda, Josep María Garcia, regidor de CiU a l’Ajuntament de Sant Celoni ha defensat el vot contrari de la coalició perquè entenen que es tracta d’uns pressupostos continuistes i que no donen resposta a les necessitats del municipi. “Votem no malgrat que se’ns acusa de no col·laborar amb el govern per fer aquests pressuposts quan ja ens ha dit per activa i per passiva que no tenen intenció d’incloure les nostres peticions com l’any passat”.

Des de CiU s’explica que el govern municipal presenta iun pressupost de gairebé 17 milions d’euros quan l’any 2012 en va retallar 0,8 milions d’euros “donant a entendre que el pressupost no és una eina de gestió sinó un sostre de despesa. Per nosaltres això vol dir que tot i que parlem de que cal fer un esforç important en temes socials, la realitat és que no s’està complint amb el que es va pactar entre PSC i la CUP”.

En aquest sentit, Josep Maria Garcia pregunta a l’equip de govern que si l’any 2012 van fer aquesta retallada “és que no hi deuen haver necessitats del municipi per cobrir”. En realitat, però remarca Garcia, hi ha carrers sencers sense enllumenat i temes socials, de joventut i educació que estan molt deixats.

CiU també entén que el pressupost del 2013, malgrat els 17 milions d’euros aprovats, no hi ha partides destinades a qüestions que ajudarien a sortir de la crisi com el POUM, museu del bosc o suport al teixit de serveis. Josep Maria Garcia qüestiona a l’alcalde Joan Castaño si aquesta posició “obeeix a fer un raconet per gastar abans de les eleccions”.

El sí i no de la CUP

Els regidors de la Candidatura d’Unitat Popular assegurten que els ha costat molt decidir el sentit del vot pels pressupostos municipals del 2013, “la raó no ha estat en cap cas la manca de criteri polític ni tampoc la manca d’idees o la falta de coneixements; la raó d’aquesta indecisió inicial ha estat avaluar si pesaven més els punts forts del pressupost presentat pel govern del PSC, o si els seus punts febles havien de prevaldre”. Al final, diuen que han volgut ser coherents amb la seva valoració i per això, dels dos vots que tenen al Ple, n’han emès un de positiu i un de negatiu. Abans, però, “hem volgut fer saber a l’equip de govern que no poden seguir enrocats amb el “qui dia passa any empeny”, cal ser valents”. També diuen que CiU s’ha instal·lat en la “política del no”, emetent un vot negatiu poc argumentat i sense cap proposta alternativa.

En aquest sentit, diuen sí a l’esforç que fa el govern per ajudar a totes les famílies que ho estan passant molt malament amb el capitalisme. Malgrat que tard, “s’està treballant correctament en la política d’habitatge, augmenten considerablement els fons per destinar a ajudes d’emergència, també es fa un esforç important en educació, suplint els recursos que hem deixat de rebre per les retallades del govern d’en Mas”. Recordes la falta de recursos de l’escola bressol, de l’escola de música i del Pla Educatiu d’Entorn. “I tot això es fa sense deixar de donar cap servei, aconseguint els recursos gràcies a l’eficiència i l’optimització, derivats en part de les propostes de la CUP als pressupostos del 2012”.

La CUP diu no a la manca de valentia del govern del PSC per tirar endavant transformacions importants, les quals són de vital importància per Sant Celoni i La Batllòria. Recorden que s’haurien d’enllestir els treballs per poder decidir canviar el sistema de gestió dels residus implantant el porta a porta a Sant Celoni i millorar el reciclatge quan s’omplen la boca de “Bosc, Cuina i Patrimoni”. “Volem fets, no paraules”. Demanen una aposta decidida per un nou POUM (pla urbanístic) i critiquen  l’equip de govern per no haver complert el compromís de tirar-ho endavant. També valoren de manera molt negativa l’immobilisme per recuperar la gestió dels serveis públics, malgrat que, al seu parer, duposaria un elevat estalvi econòmic.

 

Comparteix...

Els comentaris estan desactivats