L’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vallgorguina sembla que està ben encara, com a mínim aquesta és la sensació que es té des de l’equip de govern de l’Ajuntament del municipi. En el ple celebrat ahir dimecres 18 de setembre els sis vots favorables de Junts per Catalunya i els cinc en contra dels grups municipals d’ERC i la CUP van aprovar de manera provisional un POUM que ha viscut un procés de participació ciutadana, dues aprovacions inicials i canvis substancials en el decurs dels més de deu anys que fa que dura l’elaboració d’un POUM que es considera molt necessari pel municipi. Una vegada superat aquest tràmit és el moment de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya qui hi ha de donar el vist-i-plau, cosa que podria passar el pròxim mes de novembre. Amb tot, l’alcalde Joan Mora, ja ha avançat que el més probable és que s’hagi de fer un text refòs.

El  POUM de Vallgorguina dona compliment al El Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat definitivament al maig de 2010 i el POUM adopta l’estructura dels espais  oberts, recollint els espais amb protecció jurídica supramunicipal (Xarxa Natura 2000, espais PEIN, Parc Montnegre i el Corredor) i el sòl de protecció especial dels espais oberts del PTMB, que afecta a la major part de la superfície del terme municipal. Aplica les estratègies de desenvolupament moderat pel nucli de Vallgorguina, manteniment del caràcter rural a Pocafarina i reducció / extinció a les àrees especialitzades de Baronia del Montseny, Canadà  Parc, desenvolupament urbans del nord i d’ús del nucli de Vallgorguina i Can Pujades. Incorpora també la proposta de variant de la carretera C-16.

Sistema viari

El  POUM recull dues alternatives pel traçat de la variant de la C-16, segons l’esquema que proposa el PTMB. També proposa la creació d’un camí de vora de la riera de Vallgorguina,  anomenada Via Verda, entre el nucli de Vallgorguina i Sant Celoni, i que forma part de la  Ruta de la Tordera, en el marc del projecte Vies Blaves, que és una iniciativa per a condicionar antics camins paral·lels als rius i rieres per a senderistes i ciclistes, tot impulsant l’activitat econòmica i el turisme. Altres actuacions de vialitat són l’ampliació  de les voreres del pont sobre la riera de Vallgorguina, i la passera sobre la mateixa riera, al davant del carrer Montnegre. I l’arranjament dels camins que comuniquen Canadà Parc amb la Baronia del Montseny.

Equipaments

El POUM reserva el sòl necessari per la futura construcció dels següents equipaments socials i culturals, sanitari d’àmbit municipal, esportius de diversa índole,  Ca La Lola, recentment adquirit per l’Ajuntament per a equipament polivalent i un equipament a l’entrada de la urbanització Canadà Parc.

També es proposen un seguit d’espais lliures públics al costat sud de la riera de Vallgorguina i  en els sectors de Can Palomer i La Solana Nova.

L’oposició hi vota en contra

El Grup Municipal d’ERC hi va votar en contra perquè en tot el procés hi ha hagut molts canvis substancials i si ha de ser una eina que ha d’estar al servei dels veïns i veïnes de Vallgorguina “considerem que és imprescindible, per la transparència política, una nova convocatòria de participació ciutadana amb l’objectiu de fer un poble millor”.

Per la seva banda el Grup Municipal de la CUP, que en la Comissió Informativa s’hav ia abstingut, va decidir en el ple votar-hi en contra ja que al·leguen que només han tinguit una setmana per valorar el document, tenen coneixement que hi ha veïns que no hi estan d’acord i que en alguns aspectes tenen dubtes.

Comparteix...

Deixa un comentari

1 × 5 =