La Fundació Hospital de Sant Celoni informa que, a dia d’avui, hi ha 13 persones ingressades per la Covid-19. Les altes acumulades són 130 altes i el total de defuncions acumulades són 42. En relació a dimecres de la setmana passada hi ha una persona menys ingressada però s’hi han sumat quatre defuncions més.

Davant l’evolució epidemiològica i per garantir la seguretat dels pacients, familiars i professionals, la Fundació Hospital de Sant Celoni restringeix l’entrada de familiars i
acompanyants, fins a nou avís.

Per accedir a urgències a l’hospital els familiars/acompanyants romandran fora del recinte hospitalari. S’autoritzarà l’entrada en casos de finals de vida, menors d’edat i situacions especials. Els responsables de les autoritzacions d’entrada seran els cap d’àrea, cap de servei, coordinador d’infermeria de guàrdia o cap mèdic de guàrdia.
 
Pel que fa a l’hospitalització s’autoritzarà l’entrada en casos de finals de vida, menors d’edat i situacions especials. Els responsables de les autoritzacions d’entrada seran els cap d’àrea, o  coordinador d’infermeria de guàrdia.

Hospital de dia i cirurgia
 
L’hospital de dia, cirurgia menor, proves invasives i CMA  només es permetrà un acompanyant per pacient en el moment de l’ingrés, sense accedir a l’Hospital. Posteriorment, s’informarà via telefònica per venir a buscar-lo i s’esperarà fora del recinte hospitalari. En casos de pacients no autònoms, aquests podran ser acompanyats per un familiar/acompanyant. Els responsables del departament indicaran on ha d’esperar mentre dura el procediment. Els responsable de les autoritzacions d’entrada seran la infermera de la CMA/Hdia, personal de quiròfan.
 
Per a consultes externes i proves diagnòstiques s’autoritzarà l’entrada d’un acompanyant/familiar en casos de menors o pacients no autònoms. A la Unitat de diagnòstic ràpid es permesa l’entrada d’un acompanyant. Les persones responsables de les autoritzacions d’entrada son el personal de radiologia o de consultes externes.

Comparteix...

Deixa un comentari

cinc × 3 =