L’Ajuntament  de Santa Maria de Palautordera ha acordat la licitació per l’adquisició de deu habitatges socials en compliment de les propostes d’actuació del Pla Local d’Habitatge 2019-2024, per atendre les necessitats socials, així com dels garatges i trasters vinculats. Els immobles s’inscriuran al patrimoni municipal de sòl i habitatge per fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat. L’aprovació s’ha fet en sessió plenària extraordinària celebrada el dilluns 29 d’abril.
 
Segons l’acord la contractació es determina en 20 lots, un per cada bé immoble. D’aquesta manera, principalment es determinen 10 lots, un per cadascun dels béns immobles amb un ús residencial situats en sòl urbà consolidat conformes amb el planejament urbanístic vigent. En aquesta línia es divideixen en dos grups en funció de la seva superfície, nombre d’habitacions i preu de partida.
 
En el primer grup es fa referència a sis lots per habitatges a partir d’una habitació com a mínim i a partir de 36 m2 útils. El valor màxim d’oferta ha de ser de 80.000 euros i en el segon grup són quatre lots per habitatges a partir de dues habitacions com a mínim i una superfície útil de com a mínim 50 m2 amb un preu màxim d’oferta de 100.000 euros. Tots els habitatges que es presentin a la licitació han d’estar condicionats per poder-hi viure immediatament i disposar de cèdula d’habitabilitat vigent.
 
L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha previst la quantitat de 975.000 euros amb els tributs exclosos per comprar els deu habitatges.

Comparteix...

Deixa un comentari

11 + 1 =