L’Observatori de la Tordera ha confirmat la detecció aquesta primavera de petjades de llúdriga al curs mitjà de la Tordera, entre la Batllòria i Hostalric. La llúdriga, un mamífer carnívor que habita en àmbits fluvials, havia desaparegut de la conca als anys 80 degut a la gran alteració del riu i dels ecosistemes de ribera. Amb aquesta dada, es confirma la recuperació de la seva presència altra vegada a la Tordera. La llúdriga és una espècie protegida a Catalunya.

Aquesta informació es va donar a conèixer aquesta setmana a una trobada entre els  investigadors de L’Observatori de la Tordera i els ajuntaments que hi donen suport que va tenir lloc a Can Bruguera de la Batllòria (seu territorial de L’Observatori).  A la sessió es va posar de manifest la voluntat i interès de mantenir i donar continuïtat al projecte, així com de recuperar el monitoratge de tota la conca.

L’Observatori recull, des de 1996, dades sobre l’estat socioecològic de la Tordera que permeten conèixer el patrimoni natural de la conca i la qualitat ambiental dels ecosistemes fluvials, així com difondre i sensibilitzar la població en relació a la importància de les funcions ambientals dels nostres rius i rieres. L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és l’organisme que acull i impulsa aquest projecte.

L’Ajuntament de Sant Celoni el 2012, i a partir de 2013 també els ajuntaments d’Hostalric i Arbúcies, han donat suport a aquest seguiment en els trams corresponents a aquests tres municipis i al seu programa d’educació i comunicació ambiental després que, des de 2011, l’ACA no ha pogut fer l’encàrrec del treball a tota la conca. La possibilitat que s’hi afegeixin altres municipis i els parcs naturals pot permetre l’ampliació de l’actual àrea d’estudi, per la qual cosa no es perd la confiança de recuperar els treballs a tota la conca.

 Durant la trobada es van lliurar les memòries dels anys 2012 i 2013 als ajuntaments signants dels convenis de continuïtat de L’Observatori. Posteriorment, la reunió va continuar per debatre aspectes tècnics, científics i divulgatius del  projecte.Reunió membres de L'Observatori

 

Comparteix...

Deixa un comentari

10 − dos =