El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny ha reforçat la campanya adreçada als visitants que van amb gossos perquè aquests vagin lligats, especialment en les zones de pastura, amb un equip d’informadors repartits en diferents indrets més freqüentats del Parc on també hi ha ramats. Aquest equip d’informador, que estarà en actiu tots els caps de setmana del més d’octubre i fins al 3 de novembre, donaran consells i avisaran als propietaris dels animals sobre com s’han de comportar per evitar espantar el ramats i causar-los danys. D’acord amb la normativa vigent recollida en les ordenances municipals, no portar el gos lligat pot constituir una infracció administrativa susceptible de ser sancionada.

La campanya per tal que els propietaris portin els gossos lligats és extensiva al conjunt de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona on hi ha presència de ramats, amb la col·locació de senyals que indiquen la presència de ramats. També, mitjançant informadors, es reparteixen fullets amb consells i la normativa existent.

L’activitat ramadera al medi natural és molt important per al manteniment dels espais oberts i de la biodiversitat. L’abandonament de l’activitat agrícola i ramadera, amb més impacte a les zones de muntanya, ha comportat l’ocupació dels antics camps i pastures per vegetació arbustiva i arbòria i ha causat l’homogeneïtzació del paisatge i, per tant, la pèrdua de diversitat d’hàbitats.

El pasturatge ha estat una activitat tradicional i molt important al Montseny. El nombre de caps de bestiar s’ha reduït dràsticament en paral·lel a l’abandonament de la presència humana. Els pastors, amb els seus ramats, presents en el massís del Montseny des de fa segles, han configurat aquest paisatge en mosaic que, alhora, proporciona riquesa en la diversitat de la flora, la fauna i dels ecosistemes.

La preservació del valors naturals requereix també del manteniment del pasturatge, i els pocs ramats i pastors que encara existeixen han de poder desenvolupar la seva activitat en convivència amb un ús públic que, si més no, no dificulti la seva tasca.

La presència de gossos deslligats és, per tant, incompatible amb l’activitat ramadera, per la molèstia que suposa per al bestiar i pels possibles danys i perjudicis que pot provocar. La persona posseïdora d’un animal és responsable dels danys que aquest ocasioni a altres persones, animals, objectes i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb allò que estableix la legislació civil. Estan exempts d’aquesta prohibició els gossos dels pastors que cuiden i vigilen els ramats.

Podeu consultar i descarregar-vos el díptic a l’apartat “Regulacions” de la pàgina web del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i en aquest enllaç a la pàgina web Bones pràctiques a la Xarxa de Parcs Naturals.

Comparteix...

Deixa un comentari

13 + 9 =